32 Milyon 229 Bin 488 Lira değerinde başvuru yapıldı

Bursa'da tüketici hakem heyetlerine 2020 yılında 32.229.488,00 TL değerinde, toplam 20.407 başvuru yapılmıştır.

Tüketici hakem heyetleri; tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulmuştur. Bursa ilinde 1 il tüketici hakem heyeti ve 6 ilçe (Osmangazi ilçesinde 2 adet) tüketici hakem heyeti olmak üzere toplam 7 adet Tüketici Hakem Heyeti faaliyet göstermektedir.

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunkapsamında; 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda; değeri 7.550Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti,11.330 Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

Yerine getirdikleri önemli hizmetler nedeniyle tüketici haklarının korunması noktasında lokomotif görevi üstlenen ilimiz nezdindeki tüketici hakem heyetlerine2020 yılında 32.229.488,00 TL değerinde, toplam 20.407başvuru yapılmıştır. Yine 2020 yılında il ve ilçe tüketici hakem heyetlerimizde toplam 20.668 uyuşmazlık dosyası karara bağlanmış olup bu kararların%58’i lehte (12.022 adet), % 39’u aleyhte (8.013) ve % 3’ü görevsizlik (633 adet) şeklinde dağılım göstermiştir.

2020 yılı içerisinde ilimiz nezdindeki tüketici hakem heyetlerine yapılan uyuşmazlıklar sektör bazında değerlendirildiğinde 9.817 adetle perakende ticaret sektörünün başta geldiği, bunu 2.940 adetle abonelik hizmetleri sektörünün ve 2.793 adetle finansal hizmetler sektörünün izlediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Milyon değerinde başvuru yapıldı