İnegöl Mobilyacısı bu darboğazdan nasıl çıkar?

Haluk Özbek X hesabından İnegöl mobilyasının ve mobilyacısının geleceğine dair değelendirmelerde bulundu.

İnegöl Mobilyacısı bu darboğazdan nasıl çıkar?

İnegöl mobilya endüstrisinin mevcut ekonomik koşullara uyum sağlaması ve gelişimi için atılması gereken adımlar şu şekilde özetlenebilir:

İlk olarak, sektörün finansal durumu, personel yapısı ve sayısı, toplam üretim kapasitesi, iç ve dış pazar payı ile satış rakamları, imaj ve itibar ölçümleri gibi kritik alanlarda detaylı ve kıyaslamalı analizler yapılmalıdır. Bu analizler, sektörün mevcut durumunun doğru ve net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır.

Yapılan bu ölçümler doğrultusunda, sektörün güçlü ve zayıf yönleri belirlenmeli ve buna göre yeni bir aksiyon planı oluşturulmalıdır.

İnegöl Mobilyası'nın çatı marka olarak en etkili şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu alana STK’lar, kamu ve yerel idareler tarafından daha fazla kaynak ve zaman ayrılmalı, bu sektöre daha fazla önem verilmelidir.

Sektördeki üreticilerin kaliteli ve ortak hareket etme kabiliyetini geliştirmeleri gerekmektedir. İnegöl mobilyacılığı, ucuz ve kalitesiz ürünlerle sürdürülemez; yurt içi ve yurt dışı rekabette kaliteli ürünler üreterek var olmalıdır.

Önümüzdeki 5 yıl için ihracat odaklı stratejiler benimsenmeli, sanayi ihracata yönlendirilmelidir.

Bursa’dan İnegöl’e girişte, en az 100 bin metrekarelik çok fonksiyonlu ulusal bir fuar alanının inşa edilmesi gerekmektedir. Mevcut fuar alanının ömrünü tamamlaması ve şehrin mobilyacılık imajına zarar vermesi nedeniyle bu yatırım acil bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Ertuğrulgazi, Mobiliyum, İmotim, Wobilimo gibi üretici mobilya çarşılarının ve STK'ların daha etkin yönetilmesi, ortak hareket etmesi ve özellikle ihracat odaklı programlar yapılması büyük önem taşımaktadır.

Mobilyacıların ucuz finans kaynaklarına erişimlerinin zor olması, sektörün finansman ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir engel teşkil etmektedir.

İnegöl mobilyasının satış kanallarının güçlendirilmesi, kaynakların üretimden ziyade satış ve markalaşma yönünde kullanılması gerekmektedir. Üreticiler, sermayelerini sanayi arsaları ve fabrika inşaatlarına harcamak yerine, bu yatırımları uzun vadeli ödeme planları, dış finansman veya devlet destekleri ile gerçekleştirmelidir.

 

KAYNAK: www.gencgazete.net